Zakończono ocenę formalną projektu Miasta Kalisz w ramach Działania 1.7

30 października 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”, złożonego przez Miasto Kalisz.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”.

Data publikacji: 03.11.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego