3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Krajowa Polityka Miejska

  16 lipca 2013 r. Rząd przyjął Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego. Oznacza to rozpoczęcie prac nad dokumentem docelowym, w którym zostaną określone kierunki działań na rzecz rozwoju polskich miast oraz źródła ich finansowania. Krajowa Polityka Miejska (KPM) będzie realizowana w latach 2014-2020 r.

  Strategicznym celem KPM jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców . Cel ten dotyczy wszystkich miast zarówno ośrodków wojewódzkich, regionalnych, subregionalnych jak i lokalnych. Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z m. in. zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury, i administracji publicznej.

  Do 2020 roku proponuje się następujące cele krajowej polityki miejskiej:

  1. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do  kreowania rozwoju, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
  2. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, w tym niektórych obszarów wiejskich, przez ich wzmacnianie i przeciwdziałanie upadkowi.
  3. Odbudowa zdolności do rozwoju przez rewitalizację obszarów miejskich zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie.
  4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (wyludnianiu się centrów miast i rozwoju strefy podmiejskiej).
  5. Stworzenie warunków do skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym szczególnie metropolitalnych.

  Data publikacji: 29.07.2013r.
  Oddział Analiz Regionalnych
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15954837

  Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.