3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Dokument: „Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” stanowi kompleksową analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i jej zmian w ostatnich kilku latach. Wskazane w dokumencie strategiczne potencjały i zdiagnozowane wyzwania stanowią podstawę dla wyznaczenie przyszłych celów rozwojowych województwa na nową perspektywę finansowania 2014-2020.

  Niniejsza diagnoza obejmuje charakterystykę stanu rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa wielkopolskiego oraz jego pozycję na tle kraju. Zawiera prezentację najważniejszych danych i informacji dotykających szerokiego spectrum problematyki w aspekcie gospodarczym, społecznym, środowiskowym i przestrzennym województwa. W szczególności w ramach opracowania poruszone zostały zagadnienia z zakresu środowiska przyrodniczego i zmian klimatu, potencjału gospodarczego i energetycznego województwa oraz rozwoju cyfrowego, kultury, turystyki i sportu, kwestie spójności komunikacyjnej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów infrastruktury, a także zagadnienia związane z rynkiem pracy, edukacja i włączeniem społecznym.

  Przy opracowywaniu dokumentu wykorzystano przede wszystkich informacje i dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych oraz opracowań Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, a także wyniki badań ewaluacyjnych wykonanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Obserwatorium Integracji Społecznej. Pozyskane informacje posłużyły zarysowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz analizie wewnętrznych zróżnicowań.

  Data publikacji: 26.11.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Planowania Strategicznego

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14367211

  Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.