Uszczegółowienie WRPO 2014+ - wersja 1.1 cz. I

W dniu 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 422/2015 przyjął I część Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 1.1).

Poniżej publikujemy tekst przyjętego dokumentu.

Data publikacji: 22.04.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji