Kryteria wyboru projektów

Zamieszczamy obowiązujące Kryteria wyboru projektów dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 7.05.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji