3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Projekt WRPO 2014 + (w. 6.0)

  23 stycznia Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) został przesłany do zaopiniowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Następnie trafi on do Zespołu Międzyresortowego. Przekazanie projektu WRPO 2014+ do Komisji Europejskiej planowane jest na przełomie marca i kwietnia. Jeśli negocjacje z KE przebiegną sprawnie, to przyjęcie tego dokumentu nastąpi w trzecim kwartale br.

  Wielkopolska, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa otrzyma na realizację WRPO 2014+ prawie 2,5 mld euro (2 447,9 mln euro). Pieniędzy będzie więcej w porównaniu do kwoty wyjściowej (2 196,6 mln euro) aż o 251,3 mln euro. Większa pula pieniędzy na WRPO 2014+ wynika z przeliczenia przyznanych nam środków na ceny bieżące, czyli uwzględnienia inflacji. WRPO 2014+ będzie zasilony pieniędzmi z dwóch źródeł – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 765,2 mln euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (682,7 mln euro).

  Podział pieniędzy w WRPO 2014+ wynika z obszarów wsparcia przypisanych regionalnym programom operacyjnym w Umowie Partnerstwa. Odzwierciedla on jednocześnie wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Wielkopolska w perspektywie najbliższych lat.

  W ramach puli pochodzącej z EFRR ponad połowa pieniędzy została przeznaczona w Programie na wspieranie: przedsięwzięć związanych z badaniami, innowacją, rozwojem przedsiębiorczości, technologii informatyczno-komunikacyjnych i gospodarki niskoemisyjnej. Z pieniędzy pochodzących z EFS 60 procent przeznaczono na działania związane z realizacją celów Strategii Europa 2020 dotyczących zwiększenia zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wspierane zatem będą przedsięwzięcia zwiększające zatrudnienie lub przyczyniające się do zwiększenia szansy zdobycia pracy oraz działania ograniczające bariery w dostępie do edukacji, dostosowujące kwalifikacje do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

  W perspektywie finansowej 2014-2020 zastosowany zostanie nowy instrument KE, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Będzie on zastosowany dla dwóch obszarów funkcjonalnych*: Poznania oraz Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim. W ramach ZIT-ów realizowane będą przez miasta i ich obszary funkcjonalne przedsięwzięcia, służące całemu obszarowi funkcjonalnemu i jego mieszkańcom.

  W wyniku konsultacji społecznych wprowadzono do WRPO 2014+ dodatkowy, regionalny obszar strategicznej interwencji – „Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne”. W związku z tym dla Gniezna, Leszna, Konina i Piły ustanowione zostaną tzw. koperty finansowe. Pula pieniędzy do wykorzystania będzie równa ustalonej kwocie pomnożonej przez liczbę osób mieszkających na danym obszarze (zasada ta dotyczy także ZIT-ów). Zakres interwencji w subregionach tych czterech miast będzie negocjowany z samorządami poszczególnych ośrodków i ich otoczenia funkcjonalnego. Istotnie zmieniła się także redakcja dokumentu. Wynika to z dostosowania projektu WRPO 2014+ do wzoru programu przygotowanego przez KE, który ma charakter bardziej skondensowany.

  * Obszary funkcjonalne to wyodrębnione przestrzennie specyficzne kompleksy terytorialne. Obejmują one gminy położone w sąsiedztwie ośrodków wojewódzkich (w tym metropolitalnych), regionalnych, subregionalnych pełniących ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje gospodarcze i społeczne.

  Data publikacji: 23.01.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14367211

  Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.