3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Kontrakt terytorialny dla rozwoju Wielkopolski podpisany

  KontraktTerytorialnyWielkopolska012 Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego  oraz Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podpisali 14.11 w Poznaniu Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego. Dokument ma służyć poprawie efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie. Województwo Wielkopolskie w umowie zawartej z rządem określiło cele i przedsięwzięcia priorytetowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz regionu, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że to fundament i historyczny dokument, element integrujący terytorialne interwencje na terenie województwa i dobra prognoza na przyszłość. Zależało nam na tym, aby miał on najlepszy wymiar dla Wielkopolski. Szczególne znaczenie ma dla nas zapis w nim obwodnic i drogi ekspresowej S11 na odcinku od Kórnika do Ostrowa Wielkopolskiego. To zadanie bardzo ambitne i najważniejsze, że rozpocznie się jego realizacja – powiedział marszałek.

  KontraktTerytorialnyWielkopolska015 Szacuje się, że – w związku z potrzebą koordynacji działań z zakresu polityki rozwoju podejmowanych przez strony rządową i samorządową w celu zwiększenia skuteczności i efektywności tych działań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych – łączne zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju w latach 2014-2023 w ramach Kontraktu dla Wielkopolski może wynieść ok. 29,6 mld zł.

  Kontrakt to swoista umowa podsumowująca lata dobrych opinii o roli samorządu w Polsce, które udowodniły, że oddanie większych kompetencji w ręce samorządów to dobra i właściwa decyzja. W Kontrakcie zapisane jest wszystko, co będzie świadczyło o przyszłości Wielkopolski – powiedział minister Zbigniew Rynasiewicz gratulując gospodarności, z której słynie nasz region.

  Kontrakt zawiera listę przedsięwzięć priorytetowych dla województwa. Znalazły się w nim m.in. istotne dla regionu inwestycje drogowe. Dokończona zostanie budowa drogi ekspresowej S-5 na wszystkich wielkopolskich odcinkach. W Kontrakcie wpisana została budowa S11 na odcinku wielkopolskim, choć w najbliższych latach zostanie ona zrealizowana KontraktTerytorialnyWielkopolska016 w różnym zakresie. Na tzw. liście przedsięwzięć podstawowych znalazły się obwodnice Ostrowa, Jarocina oraz Kępna i Ujścia, a także odcinek drogi od Kórnika do Ostrowa. Te ostatnie trzy inwestycje uzależnione są jednak od wpisania ich do Programu Budowy Dróg Krajowych oraz dostępności środków. Podobna sytuacja jest z budową odcinka drogi od Ostrowa do Kępna. Na liście warunkowej znalazły się również: budowa obwodnicy Obornik oraz drogi krajowej DK 25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin.

  Na realizację liczyć mogą przedsięwzięcia na wielkopolskich odcinkach linii kolejowych: E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie oraz Wrocław-Poznań, C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo, linii nr 14 i 881 Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, E 20 Warszawa – Poznań (odcinek Sochaczew – Swarzędz), linii nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz z KontraktTerytorialnyWielkopolska024 elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn – Głogów. Na liście podstawowej znalazło się również utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej oraz prace na towarowej obwodnicy Poznania.

  Wśród istotnych dla regionu inwestycji kolejowych ujęta została również modernizacja linii kolejowej 354 Poznań Główny – Piła Główna. Wagę tej inwestycji podkreślił Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który zwrócił także uwagę na komponent społeczny Kontraktu, służący m.in. rozwojowi nauki i oświaty oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.

  Kilka dni temu w zakończonych negocjacjach dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ osiągnięto duży sukces negocjacyjny. Jest nim potwierdzenie możliwości budowy Szpitala Matki i Dziecka. Wsparcie z pieniędzy unijnych zostało jednak uzależnione od wpisania budowy na mapę potrzeb zdrowotnych, którą dla całego kraju ma sporządzić Ministerstwo Zdrowia oraz zatwierdzenia przedsięwzięcia przez Komitet Sterujący powołany przez ministra KontraktTerytorialnyWielkopolska028 zdrowia. W ramach przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia w KT wpisano utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu oraz budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej.

  Zrealizowana ma zostać także budowa siedziby dla Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim. Przedsięwzięcia te ujęte będą w projekcie wieloletnim realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Kontrakt obejmuje także listę przedsięwzięć warunkowych, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Na tej liście znalazły się przedsięwzięcia transportowe, takie jak: wielkopolski odcinek drogi S-10 Szczecin – Bydgoszcz, budowa wiaduktów nad ul. Inflancką i Chartowo – Żegrze w Poznaniu, budowa węzła Naramowicka w Poznaniu oraz obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej DK 12. Są tam także prace na liniach kolejowych nr 281 i 766 (odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno), nr 18 i 203 (odcinek Bydgoszcz – Piła – Krzyż), cztery przedsięwzięcia modernizacyjno-rewitalizacyjne na drodze wodnej MDW 70 (Noteć, Warta, Kanał. Bydgoski).

  Na liście warunkowej znalazły się również tak istotne dla Wielkopolski inwestycje zdrowotne, jak utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu, czy budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. Są tu KontraktTerytorialnyWielkopolska037 również cztery projekty dotyczące realizacji infrastruktury badawczo-rozwojowej ujęte na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie, ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla, ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki), a także inne tego rodzaju projekty do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 po ich pozytywnej ocenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Data publikacji: 15.11.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Wydział Informacji i Promocji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14367211

  Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.