Promocja WRPO w Monitorze Wielkopolskim - grudzień 2009

Dwie strony promujące Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 ukazały się w poniedziałek 14 grudnia 2009 r. na łamach „Monitora Wielkopolskiego”.

"Monitor Wielkopolski" jest dodatkiem do "Gazety Wyborczej". Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Teksty dostępne są w załączniku.

Data publikacji: 16.12.2009 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu