Badanie oferty rynkowej nr 1-06-2012

Badanie oferty rynkowej nr 1-06-2012 dot. przygotowania ekspertyz ws. prawidłowości sporządzonych studiów wykonalności dla projektów z działania 2.3.

Dokument publikujemy w załączniku.

Data publikacji: 13.06.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego