Badanie oferty rynkowej nr 4-02-2013

Badanie oferty rynkowej nr 4-02-2013 dot. usługi doradztwa w zakresie ewaluacji ex-ante WRPO.

Dokument oraz załączniki publikujemy poniżej.

Data publikacji: 19.02.2013 r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego