3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Badanie oferty rynkowej nr 08-03-2014

  Badanie oferty rynkowej nr 08-03-2014 dotyczące doradztwa eksperckiego w zakresie: przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ), ustalenia warunków udziału w postępowaniu oraz dobór kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Pzp) zamówienia na stworzenie nowego portalu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Oferty należy składać w terminie do 19.03.2014 r. do godziny 11:00.

  Data publikacji: 11.03.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13673448

  Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.