Badanie oferty rynkowej nr 11-03-2014

Badanie oferty rynkowej nr 11-03-2014 dotyczące podjęcia współpracy z wykonawcą w zakresie opracowania koncepcji kreatywnej wystawy oraz jej wykonanie. Wystawa przedstawiać będzie wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2013 na terenie Wielkopolski oraz Polski. Oferty należy składać do 26 marca 2014 r.