Badanie oferty rynkowej nr 18-09-2014

Badanie oferty rynkowej nr 18-09-2014 dotyczące zakupu 10 regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji.

Oferty należy składać w terminie do 19 września 2014 r. do godziny 15:30.

Data publikacji: 3.09.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Oddział Organizacyjny