11 luty 2010 r. - konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty!

10 lutego br. kapituła konkursu wybrała trzech laureatów, którzy napisali najlepsze prace magisterskie na temat Funduszy Europejskich.

W komisji oceniającej prace magisterskie zasiedli prof. dr hab. Bohdan Gruchman z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Michał Sznajder z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Grzegorz Potrzebowski – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW oraz Radosław Krawczykowski – dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW.

Przewodniczącym komisji był Leszek Wojtasiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

I miejsce w konkursie zajął Mikołaj Blejwas z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę pt. "Analiza funkcjonowania i efektów wdrażania programów wsparcia rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie SPO 2004-2006 działanie Inwestycje w gospodarstwach rolnych".

Zwycięzca pojedzie na staż w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

II miejsce zajęła praca Joanny Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  pt. "Analiza kierunków wspierania priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".

Laureatka otrzyma w nagrodę laptop z oprogramowaniem.

III miejsce zajęła praca Anity Pawlik-Łożyńskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania pt. "Wykorzystanie funduszy unijnych przez władze lokalne w mieście i gminie Śrem".

W nagrodę laureatka otrzyma aparat cyfrowy.

Uroczyste wręczenie nagród wszystkim laureatom I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą Funduszom Europejskim odbędzie się 15 marca br.

Na konkurs wpłynęło łącznie 11 prac, z czego 10 spełniło wymogi formalne. Najwięcej – 6 prac nadesłali absolwenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2 prace wpłynęły z Uniwersytetu Ekonomicznego, a także po 1 pracy nadesłano z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

W tym roku odbędzie się II edycja konkursu i już dziś zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Informacje na ten temat będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

Data publikacji: 11.02.2010r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń; Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu