Szkolenie z Prawidłowej realizacji projektu, 9 czerwca 2010 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pt.: Prawidłowa realizacja projektu WRPO. UWAGA! Limit miejsc na 9 czerwca br. został wyczerpany!

Szkolenie ma charakter warsztatowy i skierowane jest do beneficjentów projektów infrastrukturalnych – Priorytety II, IV i VI WRPO (dnia 9 czerwca br.) W szkoleniu winni wziąć udział pracowników bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (rozważyć sposób realizacji projektu zebrać pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem).

Szkolenie odbędzie się dnia 9 czerwca br., w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej,
ul. Przemysłowa 46, Poznań, sala 009.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Przy zgłoszeniu należy podać numer wniosku o dofinansowanie.   

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 02.04.2010r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu