Szkolenie z Działania 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - poniedziałek 26 kwietnia 2010 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wykonując zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Zarządu Województwa Wielkopolskiego organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2010r. o godz.: 10:00 w Centrum Kongresowym - Hotel IOR PIB, sala „B” ul. Władysława Węgorka 20 w Poznaniu

W zakresie Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, przewiduje się dofinansowanie projektów na:
-    termomodernizację lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych,
-    termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy,
-    budowę i przebudowę (modernizację) lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną,
-    instalację i przebudowę (modernizację) urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych.

Szkolenie skierowane jest do:
-    jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków;
-    jednostek organizacyjnych utworzonych przez jst posiadających osobowość prawną;
-    administracji rządowej;
-    nie wymienionych jednostek sektora finansów publicznych;
-    podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
-    PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych;
-    przedsiębiorców;
-    organizacji pozarządowych;
-    jednostek naukowych;
-    szkół wyższych;
-    spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
-    podmiotów prawnych związków wyznaniowych.

Zakres szkolenia obejmować będzie:
-    prezentacja formatu wniosku wraz z załącznikami,
-    kwalifikowalność kosztów,
-    kryteria wyboru projektów,
-    studium wykonalności,
-    zagadnienia dotyczące przygotowania audytu energetycznego.

Formularze zgłoszeń przyjmujemy do 23 kwietnia br. godz. 14:30.

Dodatkowych informacji udziela: Marika Kuncewicz, tel. 061/845-62-11 lub pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie bezpłatne, sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Data publikacji: 21.04.2010 r.
Dział Funduszy Europejskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu