Szkolenia z zakresu Prawidłowej realizacji projektu WRPO i wypełniania wniosku o płatność, listopad - grudzień 2010 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaprasza do udziału w szkoleniach dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pt.: Prawidłowa realizacja projektu WRPO i Prawidłowa realizacja projektu WRPO i wypełnianie wniosku o płatność.

Szkolenie Prawidłowa realizacja projektu WRPO i wypełnianie wniosku o płatność (24 listopada br. i 7 grudnia br.) skierowane jest do beneficjentów i wnioskodawców (którzy złożyli już wnioski o dofinansowanie) projektów o charakterze inwestycyjnym, w ramach których nie przewiduje się stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Szkolenie Prawidłowa realizacja projektu WRPO  (5 listopada br. i 19 listopada br.) skierowane jest do beneficjentów i wnioskodawców (którzy złożyli już wnioski o dofinansowanie) projektów o charakterze inwestycyjnym, w ramach których przewiduje się stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

Szkolenie Prawidłowa realizacja projektu WRPO (UWAGA! zmiana terminu na 15 grudnia br.) skierowane jest do beneficjentów projektów o charakterze nieinwestycyjnym –  Działania 6.1, Schemat II, 6.2, Schemat II oraz 1.6 WRPO (jeżeli w ramach projektów przewidywane są działania o charakterze niematerialnym: spotkania, konferencje itp.), niezależnie od tego czy w ramach projektu będzie stosowana ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. czy też nie.

W szkoleniu winni wziąć udział pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (rozważyć sposób realizacji projektu zebrać pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem). Szkolenia odbędą się w  budynku World Trade Center, Poznań, ul. Bukowska 12, salka seminaryjna. UWAGA! Szkolenie 24 listopada 2010 r. odbędzie się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, ul. Głogowska 26.  Sala nr 219 na I piętrze.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Przy zgłoszeniu należy podać numer wniosku o dofinansowanie.   

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 18.10.2010 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu