3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Szkolenia WFOŚiGW

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z Działania 3.4 - Gospodarka wodno-ściekowa

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Środowisko Przyrodnicze - Działanie 3.4 - Gospodarka wodno-ściekowa zorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. WFOŚiGW przyjmował również zgłoszenia na to szkolenie.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wykonując zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze WRPO na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

  Szkolenie odbywało się 12 marca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, al. Niepodległości 18, Sala Sesyjna  - budynek A

  Szkolenie skierowane jest do:

      * jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków;
      * podmiotów świadczących usługi wodnościekowe w ramach obowiązków własnych gmin

  Zakres szkolenia obejmuje:

      * działanie 3.4 – Priorytet III  WRPO na lata 2007-2013 uszczegółowienie
      * omówienie procedury konkursowej wyboru wniosków o dofinansowanie
      * prezentacja formatu wniosku wraz z załącznikami
      * kryteria wyboru projektów

  W zakresie Działania 3.4 – Gospodarka wodno-ściekowa, przewiduje się dofinansowanie projektów na:
  Budowę, rozbudowę, przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków komunalnych i budowę systemów kanalizacji sanitarnej, zbiorczej (projekty w aglomeracjach o od 2000 do  15 000, RLM, wskazanych w KPOŚK);

  Uzupełnieniem powyższych projektów mogą być (łącznie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu):
  a)    budowa i przebudowa (modernizacja) systemów kanalizacji deszczowej wraz
  z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych, o ile dotyczą rozdziału systemu kanalizacji ogólnospławnej.
  b)    budowa, rozbudowa i przebudowa (modernizacja) systemów zaopatrzenia w wodę,
  w  zakresie zgodnym z art. 42, ust.3 ustawy Prawo wodne.

  Data publikacji: 12.03.2008r.
  źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  http://www.wfosgw.poznan.pl/szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow2.html

  oraz

  http://www.wfosgw.poznan.pl/WRPO.html

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  sierpień 2019
  N P W Ś C Pt S
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14367742

  Odwiedza nas 160 gości oraz 0 użytkowników.