Szkolenia nt. prawidłowej realizacji projektu WRPO i Wypełniania wniosku beneficjenta o płatność - 11, 16, 18 i 23 marca 2011 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach dla beneficjentów WRPO. UWAGA! Limity miejsc zostały wyczerpane!

1) Szkolenie Prawidłowa realizacja projektu WRPO i wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność  (23 marca br.) skierowane jest do beneficjentów (którzy złożyli już wnioski o dofinansowanie) projektów o charakterze inwestycyjnym, w ramach których nie przewiduje się stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

2) Szkolenie Prawidłowa realizacja projektu WRPO (16 marca br.) skierowane jest do beneficjentów (którzy złożyli już wnioski o dofinansowanie) projektów o charakterze inwestycyjnym, w ramach których przewiduje się stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

3) Szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność WRPO  (11 marca br., 18 marca br.) skierowane są do beneficjentów projektów o charakterze inwestycyjnym, w ramach których przewiduje się stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

W szkoleniu powinni wziąć udział pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni), odpowiednio przygotowani do udziału (rozważyli sposób realizacji projektu, zebrali pytania i wątpliwości związane z realizowaną inwestycją).

Zapraszamy do  budynku World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, salka seminaryjna.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wysłać formularz on line (wypełnić wszystkie pola, w tym nr wniosku o dofinansowanie i kliknąć „wyślij”).

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 15.02.2011 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu