Bezpłatne szkolenie w Zakopanem

Związek Młodzieży Polskiej organizuje szkolenie „Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich” dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego lub podmiotów podległych JST. Spotkanie zaplanowano w dniach 13-15 kwietnia br. w pensjonacie "Pod Giewontem" w Zakopanem.
Celem spotkania jest podniesienie wiedzy pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz jednostek podległych JST w zakresie współpracy oraz zasad budowy partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia obejmują tematykę z zakresu:
• podstaw prawnych współpracy NGO z samorządem
• tworzenia planu współpracy oraz budowanie partnerstwa z NGO
• przedstawienie przykładów dobrych praktyk z Polski i z innych krajów UE

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się na stronie www.ngo.zmw.pl w zakładce: SZKOLENIA. Ilość miejsc jest ograniczona. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków uczestnictwa w projekcie.


Data publikacji: 30.03.2011
Zespół Zarządzający Projektem