Szkolenia z zakresu Wypełniania wniosku o płatność

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  zaprasza do  udziału w szkoleniach dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pt.: Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i skierowane jest do beneficjentów projektów infrastrukturalnych – Priorytety II, IV, V i VI WRPO (wyłącznie dla tych beneficjentów, którzy mają obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Spotkania zaplanowano w dniach: 6 i 13 czerwca br., w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, sala 09, parter, ul. Przemysłowa 46, Poznań.

W szkoleniach winni wziąć udział pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (rozważyć sposób realizacji projektu zebrać pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem). Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Przy zgłoszeniu należy podać numer wniosku o dofinansowanie.   

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 10.05.2011 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu