Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 3.7 – 23 marca br.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wykonując zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Zarządu Województwa Wielkopolskiego organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 marca 2012 r. o godz.: 10:00
w Hotelu IKAR w Poznaniu, ul. Kościuszki 118, Sala konferencyjna na I piętrze 

Szkolenie skierowane jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków;
  • jednostek organizacyjnych utworzonych przez jst posiadających osobowość prawną,
  • administracji rządowej;
  • nie wymienionych jednostek sektora finansów publicznych;
  • podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych;
  • przedsiębiorców;
  • jednostek naukowych;
  • szkół wyższych;
  • spółek wodnych (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  • podmiotów prawnych związków wyznaniowych.

Zakres szkolenia obejmować będzie omówienie:

  • kryteriów wyboru projektów,
  • kwalifikowalności kosztów,
  • formatu wniosku wraz z załącznikami,
  • studium wykonalności. 

W zakresie Działania 3.7 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, przewiduje się dofinansowanie projektów w zakresie schematów III i V:

III. Budowy i rozbudowy urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz.

V. Budowy i rozbudowy urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Pani Marika Kuncewicz, tel. 061/845-62-11 lub pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze zgłoszeń przyjmujemy pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem: 061/841-10-09 do dnia 21 marca br. godz. 15:00.

dol program szkolenia

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 13.03.2012r.
Dział Funduszy Europejskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu