Szkolenia z zakresu Prawidłowej realizacji projektu WRPO – 30 marca 2012 r. oraz 3 kwietnia 2012 r.

Uwaga!
W związku z małą ilością zgłoszeń na szkolenia Prawidłowa realizacja projektu WRPO szkolenia w terminach 29 marca i 4 kwietnia zostają odwołane. Uwaga! Limit miejsc na 3 kwietnia został wyczerpany!

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w 2 szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 pt.: Prawidłowa realizacja projektu WRPO.

Szkolenie Prawidłowa realizacja projektu WRPO skierowane jest do potencjalnych beneficjentów (którzy będą składać wniosek o dofinansowanie) w ramach konkursu nr 14/I/2012 (Działanie 1.2 WRPO).

W szkoleniu winni wziąć udział pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (rozważyć sposób realizacji projektu zebrać pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem). Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwaga!
W związku z małą ilością zgłoszeń na szkolenia Prawidłowa realizacja projektu WRPO szkolenia w terminach 29 marca i 4 kwietnia zostają odwołane

Osoby, które zgłosiły się ww. szkolenia zostaną przepisane na jeden z poniższych terminów i powiadomione mailowo.

    • 30 marca w sali konferencyjnej na II piętrze, klatka C, ul. Szyperska 14, Poznań.
    • 3 kwietnia w salce konferencyjnej 318, III piętro, ul. Szyperska 14, Poznań.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”).

Formularze on-line:

 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z Działania 1.2 (Konkurs nr 14/I/2012) –piątek, 30 marca 2012r.

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Data publikacji: 19.03.2012 r. (aktualizacja: 21.03.2012 r., 23.03.2012 r.)
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu