Szkolenie z Działania 2.5 – poniedziałek 30 marca 2009r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje 30 marca 2009r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 2.5 WRPO

Szkolenie odbywa się w związku ze zbliżającym się konkursem na Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schemat II – „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” (zgodnie z harmonogramem ogłaszania naborów wniosków).

Spotkanie zaplanowano 30 marca br. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, sala 204 (II piętro, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10)

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Pierwszy raz udostępniamy Państwu formularz on-line. Należy - do dnia 27 marca br. wypełnić w formularzu wszystkie pola i kliknąć „wyślij”.

Wysłanie zgłoszenia oznacza automatyczny wpis na listę obecności. Przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo również potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników – finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Data publikacji: 20.03.2009r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu