Szkolenie z Działania 5.3 – środa 13 maja 2009r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje 13 maja 2009r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 5.3 WRPO

Szkolenie odbywa się w związku ze zbliżającym się konkursem na Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (zgodnie z harmonogramem ogłaszania naborów wniosków).

Spotkanie zaplanowano 13 maja br. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa  w Poznaniu, sala 002 (parter), ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy - do dnia 12 maja br. wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”).

Wysłanie zgłoszenia oznacza automatyczny wpis na listę obecności. Przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo również potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników – finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 06.05.2009r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu