Okresowy plan ewaluacji WRPO w 2010 roku

Okresowy plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2010 roku

Data publikacji: 04.01.2010r.
Oddział Ewaluacji i Oceny
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego