Informacje o XVIII posiedzeniu KM WRPO - 19 lipca 2011 r.

W dniu 19 lipca 2011 roku w sali konferencyjnej Hotelu Ikar w Poznaniu odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie zmian do Kryteriów wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Data publikacji: 03.08.2011 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego