Informacje o XX posiedzeniu KM WRPO - 1 lutego 2012 r.

W środę 1 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia była realokacja środków w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna oraz Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO.

W dalszej części obrad zaprezentowano zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO.

Na zakończenie obrad przedstawiono przebieg procesu renegocjacji WRPO.

Data publikacji: 14.02.2012 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego