Informacja o XXV posiedzeniu KM WRPO - 26 czerwca 2013r.

W dniu 26 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia było Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za rok 2012 oraz informacja o aktualnym stanie wdrażania.

Dalszą część obrad poświęcono na realokację środków w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna i Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO.

Na zakończenie zaprezentowano stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego