V posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO

W dniu 11 grudnia br. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hotelu Edison w Baranowie koło Poznania, odbędzie się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu Monitorującego WRPO 2007- 2013 będą m.in. kryteria wyboru projektów w ramach WRPO oraz sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO.


Data publikacji: 08.12.2008r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego