Informacja o V posiedzeniu KM WRPO - 11 grudnia 2008r.

W czwartek 11 grudnia 2008 roku w Hotelu Edison w Baranowie koło Poznania odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. W pierwszej części spotkania przyjęto porządek obrad,  protokół z IV posiedzenia Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013 oraz zmiany do regulaminu KM WRPO.

Następnie przedstawiono i przegłosowano zmiany do Kryteriów wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdanie okresowe za I półrocze 2008 roku z realizacji WRPO, informację na temat stanu wdrożenia Programu oraz informację nt. renegocjacji WRPO.

 

Data publikacji: 18.12.2008 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Wojewódzwa Wielkopolskiego w Poznaniu