Informacja o VI posiedzeniu KM WRPO - 6 marca 2009 r.

W piątek 6 marca 2009 roku w Hotelu Polonez w Poznaniu odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO).

Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. W pierwszej części spotkania przyjęto porządek obrad,  protokół z V posiedzenia Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013. Została przedstawiona informacja o zmianie składu KM WRPO. Przedstawiciel Komisji Europejskiej  przedstawił informację o Pakiecie Naprawczym jako odpowiedzi Komisji Europejskiej na kryzys finansowy.

Następnie przedstawiono i przegłosowano zmiany do Kryteriów wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 roku z realizacji WRPO, informację o działaniach informacyjno-promocyjnych WRPO oraz wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych:

- "Ocena dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013"*
- "Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".

Data publikacji: 24.03.2009 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Wojewódzwa Wielkopolskiego w Poznaniu