Informacja o ustanowieniu Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Informujemy, że dnia 12 marca 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 329/2015 w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014+).

Data publikacji: 18.03.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania