3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Wybór wniosków do dofinansowania dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Konkurs Nr 14/I/2012

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 lipca 2013 roku Uchwałą Nr 3645/2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 14/I/2012, przywróconych do oceny w wyniku procedury odwoławczej.

  Czytaj więcej...

  Uszczegółowienie WRPO - wersja 6.4

  W dniu 5 lipca 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 3615/2013 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 6.4).

  Czytaj więcej...

  Informacja o unieważnieniu konkursu nr 21/II/2012 na działanie 2.8

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 unieważnia nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz regulamin konkursu nr 21/II/2013 dla Działania 2.8  „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”, ogłoszone 5 lutego 2013r.

  Czytaj więcej...

  Uszczegółowienie WRPO - wersja 6.1

  W dniu 17 stycznia 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 2977/2013 kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  (wersja 6.1).

  Czytaj więcej...

  Uszczegółowienie WRPO - wersja 5.10

  W dniu 30 października 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 2665/2012 kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 5.10).

  Czytaj więcej...

  Uszczegółowienie WRPO - wersja 5.9

  W dniu 20 września 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 2455/2012 kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 5.9).

  Czytaj więcej...

  UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

  Posiedzenie KM WRPO
  Podjęte uchwały KM WRPO oraz załączniki do uchwał
  ROK 2017  

  XXX posiedzenie
  28 marca 2017 r.

  nr 63-2017 przyjęcie Sprawozdania końcowego z wdrażania WRPO 2007-2013
  Sprawozdanie końcowe z wdrażania WRPO 2007-2013
  Załączniki do Sprawozdania końcowego z wdrażania WRPO 2007-2013

  ROK 2016  

  tryb obiegowy
  22 czerwca 2016 r.

  nr 62-2016 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2015
  Materiał pomocniczy - Opis Instrumentów Inżynierii Finansowej 2007-2013
  JEREMIE WRPO Zał I_Matryca instrumentów finansowych 2007-2013 za 2015 r
  JESSICA WRPO Zał. I_Matryca instrumentów finansowych 2007-2013 za 2015 r.

  ROK 2015  
  XXIX posiedzenie KM WRPO                                          
  24 czerwca 2015 r.

  nr 61-2015 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2014.pdf
  nr 61-2015 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2014.doc
  nr 61-2015 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2014
  nr 60-2015 regulamin.pdf
  nr 60-2015 regulamin.doc

  tryb obiegowy
  6 marca 2015

  nr 59-2015 zm. kryteriów wyboru projektów.doc
  nr 59-2015 zm. kryteriów wyboru projektów.pdf
  nr 59-2015 tabela zmian.doc
  nr 59-2015 tabela zmian.pdf
  nr 59-2015 zał. do tabeli zmian.doc
  nr 59-2015 zał. do tabeli zmian.pdf
  Kryteria wyboru projektów marzec 2015.pdf

  ROK 2014  
  XXVIII posiedzenie KM WRPO       
  12 grudnia 2014 r.
  nr 58-2014 realokacje.doc
  nr 58-2014 realokacje.pdf
  tryb obiegowy
  29 września 2014 roku
  nr 57-2014 realokacje.doc
  nr 57-2014 realokacje.pdf
  XXVII posiedzenie KM WRPO
  27 czerwca 2014 r.

  nr 54-2014 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2013.doc
  nr 54-2014 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2013.pdf
  nr 54-2014 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2013.pdf
  nr 55-2014 realokacje.doc
  nr 55-2014 realokacje.pdf
  nr 56-2014 Kryteria wyboru projektów.doc
  nr 56-2014 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 56-2014 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  Kryteria wyboru projektów czerwiec 2014.pdf

  tryb obiegowy
  13 czerwca 2014 roku

  nr 53-2014 realokacje.doc
  nr 53-2014 realokacje.pdf

   

  tryb obiegowy
  29 maja 2014 roku

   

  nr 51-2014 Kryteria wyboru projektów - Uchwała.doc
  nr 51-2014 Kryteria wyboru projektów - Uchwała.pdf
  nr 51-2014 załącznik.doc
  nr 52-2014 realokacje.doc
  nr 52-2014 realokacje.pdf
  Aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów - wersja maj 2014

  tryb obiegowy
  3 marca 2014 roku

  nr 50-2014 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 50-2014 Kryteria wyboru projektów.doc
  Kryteria wyboru projektów - wersja marzec 2014

  ROK 2013  

   

  XXVI posiedzenie KM WRPO 
  9 grudnia 2013 r.

   

  nr 48-2013 realokacje
  nr 49-2013 Kryteria wyboru projektów
  nr 49-2013 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów
  aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów grudzień 2013

  XXV posiedzenie KM WRPO
  26 czerwca 2013 r.

  nr 46-2013 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2012
  nr 46-2013 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2012
  nr 47-2013 realokacje

  ROK 2012
   

  XXIV posiedzenie KM WRPO
  21 grudnia 2012 r.

  nr 44-2012 regulamin
  aktualny regulamin
  nr 45-2012 realokacje

  XXIII posiedzenie KM WRPO
  15-16 listopada 2012 r.

  nr 43-2012 Kryteria wyboru projektów
  nr 43-2012 załączniki Kryteria wyboru projektów
  Aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów listopad 2012
  nr 42-2012 realokacje

  XXII posiedzenie KM WRPO
  - 6-7 września 2012 r.

  nr 41-2012 realokacje
  XXI posiedzenie KM WRPO
  - 26 czerwca 2012 r.

  nr 39-2012 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2011
  nr 39-2012 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2012
  nr 40-2012 realokacje

  XX posiedzenie KM WRPO
  - 1 lutego 2012 r.

  Protokół z przebiegu XX posiedzenia Komietu Monitorującego WRPO
  nr 38-2012 Kryteria wyboru projektów
  nr 38-2012 załącznik Kryteria wyboru projektów
  aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów luty 2012
  nr 37-2012 realokacji

  ROK 2011
    

  IX posiedzenie KM WRPO
  - 4 listopada 2011 r.

  nr 36-2011 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 36-2011 załączniki Kryteria wyboru projektów.pdf
  Aktualnie obowiązujące Kryteria wyboru projektów - wersja 4 listopada 2011.pdf
  nr 35-2011 realokacje.pdf
  nr 34-2011 regulamin KM WRPO.pdf
  aktualny regulamin 04.11.2011.pdf

  XVIII posiedzenie KM WRPO
  - 19 lipca 2011 r.
  Aktualnie obowiązujące kryteria wyboru projektów - wersja 19 lipca 2011.pdf
  nr 33-2011 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 33-2011 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  XVII posiedzenie KM WRPO
  - 16 czerwca 2011 r.
  nr 32-2011 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za 2010r.pdf
  nr 32-2011 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2010.pdf
  XVI posiedzenie KM WRPO
  - 6 maja 2011 r.
  nr 31-2011 propozycje zmian WRPO.pdf
  nr 31-2011 załącznik tabela zmian WRPO.pdf
  Kryteria wyboru projektów WRPO - wersja 6 maja 2011.pdf
  nr 30-2011 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 30-2011 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  ROK 2010
   
  XV posiedzenie KM WRPO
  - 16 listopada 2010 r.
  nr 29-2010 realokacje.pdf
  XIV posiedzenie KM WRPO
  - 23 lipca 2010 r.
  nr 28-2010 realokacje.pdf
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 15 lipca 2010 r.
  nr 27-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 27-2010 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  Kryteria wyboru projektów - wersja 15 lipca 2010.pdf
  XIII posiedzenie KM WRPO
  - 28 czerwca 2010 r.
  nr 26-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 26-2010 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  nr 25-2010 przyjęcie kryteriów kwalifikowania projektów kluczowych.pdf
  nr 25-2010 załącznik kryteria kwalifikowania projektów kluczowych.pdf
  nr 24-2010 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za 2009r.pdf
  nr 24-2010 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2009.pdf
  XII posiedzenie KM WRPO
  - 1 czerwca 2010 r.
  nr 23-2010 realokacje.pdf
  nr 22-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 22-2010 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  XI posiedzenie KM WRPO
  - 19 lutego 2010 r.
  nr 21-2010 realokacje.pdf
  nr 20-2010 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 20-2010 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 7 stycznia 2010 r.
  nr 19-2010 przyjęcie zmian w WRPO.pdf
  nr 19-2010 załącznik tabela zmian WRPO.pdf
  ROK 2009
   
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 30 grudnia 2009 r.
  nr 18-2009 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 18-2009 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  X posiedzenie KM WRPO
  - 25 września 2009 r.
  nr 17-2009 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 17-2009 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  IX posiedzenie KM WRPO
  - 31 sierpnia 2009 r.
  nr 16-2009 realokacje.pdf
  VIII posiedzenie KM WRPO
  - 17 czerwca 2009 r.
  nr 15-2009 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za 2008r.pdf
  nr 15-2009 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2008.pdf
  nr 14-2009 rekomendacja listy zadań ZPORR.pdf
  nr 14-2009 załącznik lista zadań ZPORR.pdf
  nr 13-2009 regulamin.pdf
  VII posiedzenie KM WRPO
  - 15 kwietnia 2009 r.
  nr 12-2009 realokacje.pdf
  VI posiedzenie KM WRPO
  - 6 marca 2009 r.
  nr 11-2009 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 11-2009 załączniki Kryteria wyboru projektów.rar
  ROK 2008
   
  V posiedzenie KM WRPO
  - 11 grudnia 2008 r.
  nr 10-2008 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 10-2008 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 9-2008 regulamin.pdf
  KM WRPO - tryb obiegowy
  - 29 września 2008 r.
  nr 8-2008 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 7-2008 regulamin.pdf
  IV posiedzenie KM WRPO
  - 29 maja 2008 r.
  nr 6-2008 przyjęcie Planu komunikacji.pdf
  nr 6-2008 załącznik Plan komunikacji.rar
  nr 5-2008 przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2007.pdf
  nr 5-2008 załącznik Sprawozdanie roczne za rok 2007.pdf
  nr 4-2008 Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 4-2008 załącznik tabela zmian Kryteria wyboru projektów.pdf
  III posiedzenie KM WRPO
  - 8 lutego 2008 r.
  nr 3-2008 przyjęcie Kryteriów wyboru projektów.pdf
  nr 3-2008 załącznik Kryteria wyboru projektów.pdf
  nr 2-2008 rekomendacje do renegocjacji WRPO.pdf
  II posiedzenie KM WRPO
  - 18 stycznia 2008 r.
  nr 1-2008 przyjęcie regulaminu KM WRPO.pdf
  nr 1-2008 załącznik regulamin KM WRPO.pdf

  Zestawienie wytycznych dla Beneficjentów

  # Tytuł artykułu Załączniki
  1 Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność-08.06.2012

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność-08.06.2012

  Uchwała ZWW 1987- 2012 z 08.06.2012r. ws. zatwierdzenia ww. Wytycznych

  Załącznik nr 1 do Wytycznych - tabela wynagrodzeń

  2

  Zaktualizowane Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień w ramach Działania 1.1, 1.2 i 2.8

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień w ramach Działania 1.1 i 1.2

  Zaktualizowane Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień w ramach Działania 1.1, 1.2 i 2.8

  Uchwała ZWW nr 2936-2013 z 4 stycznia 2013r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2.

  Uchwała ZWW nr 1449-2011 z 22 grudnia 2011 roku przyjmująca ww. wytyczne.pdf

   3 Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2

  Aktualne Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 WRPO.pdf (2012r.)

  Poprzednie Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2.pdf (2010r.)

  Poprzednie wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 WRPO.pdf (2009r.)

   4 Wytyczne IZ WRPO ws. zwolnień z obowiązku stosowania ustawy pzp przy zamówieniach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze"

  Poprzednie wytyczne ws. zwolnień z obowiązku stosowania ustawy pzp w zamówieniach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu III.pdf

  Uchwała ZWW nr 1730-2012 z dnia 23 marca 2012 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Poprzednie wytyczne ws. zwolnień z obowiązku stosowania ustawy pzp w zamówieniach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu III.pdf

  Uchwała ZWW nr 3896-2010 z dnia 13 maja 2010 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Aktualne wytyczne ws. zwolnien z obowiazku stosowania ustawy pzp w zamowieniach

  Uchwala zww nr 4952-2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ws. przyjecia ww.wytycznych.doc

  Uchwala zww nr 4952-2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ws. przyjecia ww.wytycznych.pdf

  5 Konsultacje społeczne projektu Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach WRPO

  Projekt Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich.pdf

  Formularz zgłaszania uwag do projektu Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich.doc

  6 Wytyczne IZ WRPO dla beneficjentów Priorytetu III w zakresie trybu i zasad prowadzenia przez IP WRPO kontroli prawidłowości realizacji projektów, w tym weryfikacji wydatków

  AKTUALNE wytyczne IZ WRPO dla beneficjentów Priorytetu III w zakresie trybu i zasad prowadzenia przez IP WRPO kontroli prawidłowości realizacji projektów, w tym weryfikacji wydatków.pdf

  Uchwała ZWW nr 4152/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO dla beneficjentów Priorytetu III w zakresie kontroli prawidłowości realizacji projektów.pdf

  POPRZEDNIE wytyczne IZ WRPO dla Beneficjentów Priorytetu III w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów.pdf

  Uchwała nr 2530.2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  7 Konsultacje społeczne projektu wytycznych dla Beneficjentów Priorytetu III WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości projektów

  Projekt wytycznych dla beneficjentów III Priorytetu WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości projektów.doc

  Formularz zgłaszania uwag do projektu wytycznych w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości projektów - III Priorytet.doc

  8

  Zaktualizowane Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych z EFRR

  Aktualne wytyczne IZ WRPO dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy - wersja maj 2014

  Uchwała ZWW z dnia 19 maja 2014 ws. przyjęcia wytycznych dot. zamówień

  Aktualne wytyczne IZ WRPO dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy PZP - wersja kwiecień 2013

  Zmiana nw. Uchwały ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. zamówień dokonana w dniu 10.10.2013r.

  Uchwała ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. zamówień

  Zaktualizowane Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II (z wyłączeniem działania 2.8) i IV-VI

  Uchwała ZWW nr 2935-2013 z 4 stycznia 2013r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI

  Uchwała ZWW nr 1450-2011 z 22 grudnia 2011 roku przyjmująca ww. wytyczne.pdf

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wersja styczeń 2011r.pdf

  Uchwała ZWW nr 3278-2009 z 19 listopada 2009r. oraz wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień - wersja listopad 2009r.

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wersja czerwiec 2009r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2731-2009 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wersja marzec 2009r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2382-2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  9

  Wytyczne w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

  AKTUALNE wytyczne MRR z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

  POPRZEDNIE wytyczne MRR z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

  10 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie Studium Wykonalności dla Działania 3.4 Gospodarka wodno_ściekowa.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.rar

  11 Konsultacje społeczne projektu wytycznych dotyczących Działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

  Formularz zglaszania uwag do wytycznych realizacji dzialan rewitalizacyjnych obszaru problemowego.doc

  Rewitalizacja_w_WRPO_Wytyczne_II_wersja-4.2-konsultacje_na_strone.pdf

  12 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI WRPO, wersja wrzesień 2008

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 września 2008r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów, wersja luty 2008.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1116.2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  13 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej - projekty o wartości poniżej 20 mln PLN - Działanie 2.1/2.2

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej – projekty o wartości poniżej 20 mln PLN - Działanie 2.1 / 2.2

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów drogowych – wartość poniżej 20 mln -plik WORD.doc

  14 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów

  Aktualne wytyczne IZ WRPO ws. prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów - wersja kwiecień 2013

  Uchwała ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. kontroli

  Uchwała ZWW nr 3277-2009 z 19 listopada 2009r. oraz wytyczne ws. prowadzenia kontroli na miejscu projektów dofinansowanych z EFRR - wersja listopad 2009r.pdf

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z EFRR - wersja wrzesień 2008r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z EFRR - wersja luty 2008r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  15 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastruktury drogowej - projekty o wartości powyżej 20 mln PLN - Działanie 2.1/2.2

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej – projekty o wartości powyżej 20 mln PLN - Działanie 2.1 / 2.2

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów drogowych – wartość powyżej 20 mln -plik WORD.doc

  16 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów

  Uchwala nr 5123-2014 ZWW z dnia 18 wrzesnia 2014r. ws. przyjecia ww. wyt.doc

  Uchwala nr 5123-2014 ZWW z dnia 18 wrzesnia 2014r. ws. przyjecia ww. wyt.pdf

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalnosci kosztow w.doc

  Wytyczne IZ WRPO w spr. kwal. kosztów 2014-08-07.pdf
  Uchwała nr 4998-2014 ZWW 2014 ws. przyjęcia wyt. kwalifik 1.7 i II-VI.doc
  Uchwała nr 4998-2014 ZWW 2014 ws. przyjęcia wyt. kwalifik 1.7 i II-VI.pdf

   

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007 - 2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I - działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja 5 lutego 2014 r.doc

  Uchwała nr 4310-2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2014r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.doc

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I – działanie 1.7 oraz priorytetów II-VI, wersja 20 stycznia 2014.

  Uchwała Nr 4252/ 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 r.ws. przyjęcia ww. wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja 20 czerwca 2013.pdf

  Uchwała ZWW nr 3493-2013 z 20 czerwca 2013r.. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja grudzień 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 2872-2012 z 20 grudnia 2012r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja luty 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 1610-2012 z 17 lutego 2012r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja lipiec 2011.pdf

  Uchwała ZWW nr 951-2011 z 28 lipca 2011r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Uchwała ZWW nr 757-2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ws. zatwierdzenia Wytycznych dot. kwalifikowalności kosztów, Działania 1.1, 1.2, 1.4, 1.6.pdf

  Uchwała ZWW nr 756-2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ws. zatwierdzenia Wytycznych dot. kwalifikowalności kosztów, Priorytet I Działanie 1.7, Priorytety I-VI.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja czerwiec 2011.pdf

  Uchwała ZWW nr 4052 z dnia 24 czerwca 2010 r. ws. zmiany wytycznych kwalifikowalności, działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI - zatwierdzone uchwałą ZWW nr 3705-2010 z 26 marca 2010r.

  Uchwała ZWW nr 3705-2010 z 26 marca 2010r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – Działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, grudzień 2009 r.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI - zatwierdzone uchwałą ZWW nr 3381-2009 z 17 grudnia 2009r.

  Uchwała ZWW nr 3381-2009 z 17 grudnia 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I – działanie 1.7 oraz priorytetów II-VI, wersja wrzesień 2009.pdf

  Uchwała ZWW nr 3108-2009 z dnia 28 września 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów, wersja marzec 2009.pdf

  Uchwała ZWW nr 2381-2009 z dnia 19 marca 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Uchwała ZWW z 18 grudnia 2008r. ws. zmian do Wytycznych IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I, działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów, wersja wrzesień 2008

  Uchwała ZWW z dnia 18 września 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów, wersja maj 2008

  Uchwała ZWW z dnia 29 maja 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów, wersja luty 2008

  Uchwała ZWW z dnia 21 lutego 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.

  17 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie audytu zewnętrznego projektu

  Uchwala 75-2014 z 31.12.2014 dot. audytu zewn. projektow

  Zal. do Uchwaly 75-2014 z 31.12.2014 r. - Wytyczne IZ WRPO dot. audytu zewn. projektow

  Aktualne Wytyczne IZ WRPO w zakresie audytu projektów - Działanie 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytety II-VI WRPO - wersja 2012-10-12

  Poprzednie Wytyczne IZ WRPO ws. wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu oraz Uchwała ZWW nr 3653.2010 z dnia 11 marca 2010r.

  Obowiązujące od 18 czerwca 2009 r. Wytyczne IZ WRPO w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu.pdf

  Uchwała ZWW nr 2733.2009 z dnia 18 czerwca 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Obowiązujące od 25 września 2008r. Wytyczne IZ WRPO ws. wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu

  Uchwała ZWW z dnia 18 września 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  Poprzednie Wytyczne IZ WRPO z 21 lutego 2008r. ws. audytu zewnętrznego projektu

  Uchwała ZWW z dnia 21 lutego 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  18 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO

  Aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO dla Beneficjentóww zakresie zawierania umów-porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO_18 grudnia 2008.pdf

  Poprzednia wersja - wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2105_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  19 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności oraz Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie Studium Wykonalności dla Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody_ dla konkursu 1_III_2008.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.rar

  Obowiązujące wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów generujących przychód_Działanie 3.3.pdf

  Obowiązujące wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów nie generujących przychodu.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.rar

  20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków dla działania 1.1,1.2,1.4 i 1.6

   

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja luty 2014.docx

  Uchwała ZWW nr 4383/2014z dnia 20 lutego 2014 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Uchwała ZWW nr 4383/2014z dnia 20 lutego 2014 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.doc

   

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja grudzień 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 2847-2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja luty 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 1611-2012 z dnia 17 lutego 2012 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja czerwiec 2011.pdf

  Uchwała ZWW nr 754-2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja czerwiec 2010.pdf

  Uchwała ZWW nr 4049 z dnia 24 czerwca 2010 r. ws. wytycznych kwalifikowalności, działanie 1.1, 1.2, 1.4, 1.6.pdf

  Uchwała ZWW nr 3711-2010 z 26 marca 2010r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja marzec 2010r.

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja październik 2009.pdf

  Uchwała nr 3184.2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2009 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja czerwiec 2009r.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.pdf

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja luty 2009r.pdf

  Uchwała nr 2243.2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja czerwiec 2008r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  21 Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji

  POPRZEDNIE wytyczne IZ WRPO dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.pdf

  Uchwała nr 2056-2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 grudnia 2008r.pdf

  Zestawienia znaków w formacie cdr i jpg.rar

  Wzory tablic i plakietek informacyjnych w formacie cdr i jpg.rar

  Wzory ogłoszeń w formacie cdr i jpg.rar

  22 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.7 "Przygotowanie terenów inwestycyjnych".

  Obowiązujące od grudnia 2008 roku Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.doc

  Arkusz kalkulacyjny - załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2102_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja (nieaktualna) - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  23 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 2.7 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  24 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 4.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich", Działanie 4.2 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, Działanie 4.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  25 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 5.1 "Infrastruktura szkolnictwa wyższego"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”

  xUchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  26 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 5.3 "Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  27 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów promocyjnych Działanie 6.1 Turystyka Schemat II (promocja i informacja turystyczna) oraz Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Schemat II (projekty promocyjne)

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów promocyjnych Działanie 6.1. „Turystyka” – Schemat II (promocja i informacja turystyczna) oraz Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” – Schemat II (projekty promocyjne)

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  28 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.1 "Turystyka" Schemat I (infrastruktura turystyczna)

  Aktualna wersja - z marca 2009 r. - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.1 „Turystyka” – Schemat I.doc

  Uchwała nr 2341-2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z maja 2008 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.1 „Turystyka” – Schemat I (infrastruktura turystyczna)

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  29 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.2 "Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - Schemat I (projekty inwestycyjne)

  Aktualna wersja z grudnia 2008 roku – Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego – Schemat I (projekty inwestycyjne).doc

  Załącznik do wytycznych dla Działania 6.2 - arkusz kalkulacyjny do sporządzenia Studium Wykonalności.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2101_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z maja 2008 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” – Schemat I (projekty inwestycyjne)

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  30 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

  Uchwała ZWW z dnia 29 maja 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  31 Uchwała nr 1379/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie: stosowania wytycznych do sporządzania studiów wykonalności dla Działań 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6.

  Uchwała nr 1379/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie: stosowania wytycznych do sporządzania studiów wykonalności dla Działań 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6.

  32 Biznes Plan Działanie 1.6 "Rozwój sieci i kooperacji"

  Biznes Plan Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w biznesplanu.

  33 Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych Wytycznych dotyczących sporządzenia Studium Wykonalności / Biznes Planu

  Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych Wytycznych dotyczących sporządzenia Studium Wykonalności / Biznes Planu

  34 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Aktualna wersja z lipca 2009 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 oraz Działania 5.4.doc

  Załącznik do wytycznych dla Działania 5.2 i 5.4 - arkusz kalkulacyjny do sporządzenia Studium Wykonalności - lipiec 2009.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2853_2009 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z grudnia 2008 roku _ Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.doc

  Załącznik do wytycznych dla Działania 5.2 oraz 5.4 - arkusz kalkulacyjny do sporządzenia Studium Wykonalności - grudzień 2008.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2100_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z maja 2008 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  35 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów

  Aktualne wytyczne IZ WRPO ws. archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów - wersja kwiecień 2013

  Uchwała ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. archiwizacji

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów - wersja październk 2012

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych

  36 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach działania 1.5

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działania 1.5., czerwiec 2010 r.pdf

  Uchwała ZWW nr 4051 z dnia 24 czerwca 2010 r. ws. zatwierdzenia ww. wytycznych.pdf

  37 Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej  - Priorytet VII WRPO

  Aktualne wytyczne oraz uchwała ZWW ws. korzystania z Pomocy Technicznej

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej – Priorytet VII WRPO wraz z załącznikami oraz Uchwała Nr 3236/2013 ZWW z dnia 4 kwietnia 2013

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej - Priorytet VII WRPO wraz z załącznikami.

  Uchwała nr 1891/2012 z dnia 17 maja 2012r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.

  38 Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność w ramach Priorytetu III WRPO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2346 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku.
  39 Wytyczne IZ WRPO dotyczące zachowania trwałości projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działania 1.3, 1.4 Schemat III i 4.1 oraz Priorytetu III i VII) Załącznik do Uchwały Nr 4087/2013 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r.
  40 Wytyczne IZ WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu informatyzacji sektora publicznego Działanie 2.9.doc

  Uchwała ZWW nr 4971-2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.doc
  Uchwała ZWW nr 4971-2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf
  Arkusz obliczeniowy do wytycznych do studium wykonalności dla projektów z zakresu informatyzacji sektora publicznego Działanie 2.9.xlsx

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  grudzień 2019
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15078567

  Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.