Zmiany do dziewiątej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych

W dniu 23 sierpnia 2012r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do dziewiątej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale Nr 2364/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2012, która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 24.08.2012 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego