Przyjęcie osiemnastej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 17 stycznia 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął osiemnastą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach

Data publikacji: 21.01.2013 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego