Zmiany do osiemnastej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych

W dniu 7 marca 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do osiemnastej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale Nr 3127/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7  marca 2013, która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 07.03.2013 r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego