Zmiany do dwudziestej czwartej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 21 listopada 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do dwudziestej czwartej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale Nr 4055/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2013, która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 22.11.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania