Zmiany do dwudziestej piątej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych

W dniu 9 stycznia 2014r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do dwudziestej piątej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienie tych zmian zamieszczone są w Uchwale Nr 4229/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2014, która znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 13.01.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania