Przyjęcie dwudziestej ósmej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 5 marca 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął dwudziestą ósmą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 5.03.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania