Przyjęcie trzydziestej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 4 lipca 2014r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął trzydziestą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 07.07.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania