Przyjęcie czterdziestej trzeciej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 15 października 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął czterdziestą trzecią część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 20.10.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji