Zmiana pierwszej i trzeciej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 24 kwietnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do pierwszej i trzeciej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany oraz uzasadnienia tych zmian zamieszczone są w Uchwale Nr 2513/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009, która  znajduje się w załączniku poniżej.

Data publikacji: 11.05.2009r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu