Przyjęcie piątej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO

W dniu 26 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął piątą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO).

Wykaz oraz uchwała w przedmiotowej sprawie dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 03.07.2009 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej