3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne ws. nowego projektu kluczowego WRPO - „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” jako projektu kluczowego. Konsultacje społeczne projektu zakończyły się w dniu 19 lipca 2010 r.

  Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w miejscowości Wieleń wraz z niezbędną infrastrukturą w celu doprowadzenia do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym projektem.

  Jednostką wdrażającą projekt odpowiedzialną za całościową realizację inwestycji jest Gmina Wieleń za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Wieleniu. Po całościowej realizacji projektu powstała infrastruktura kanalizacyjna zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu, którego jedynym właścicielem jest Gmina Wieleń. PK „Noteć” Sp. z o.o. jest zarządcą infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Wieleń. Realizacja inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” będzie miała miejsce w m. Wieleń, gminie Wieleń w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim województwa wielkopolskiego.
  Kanalizacja sanitarna obejmuje niewielką część (ok. 35%) mieszkańców miasta Wieleń natomiast tereny wiejskie nie są skanalizowane. Stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej jest zły. W wielu miejscach do kanalizacji deszczowej na terenie miasta podpięte są wyprowadzenia sieci sanitarnej, co kwalifikuje sieć jako kanalizację ogólnospławną. Istniejąca oczyszczalnia ścieków została niedawno zmodernizowana i rozbudowana, gdyż jej stan przed remontem nie spełniał wymogów w zakresie obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

  Głównym zamierzeniem realizacji przedmiotowej inwestycji jest kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Wieleń w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego (ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz europejskiego (Dyrektywy 76/464/EWG, 2000/60/WE). Realizacja inwestycji ma w sposób bezpośredni wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku. W ramach tego zadania będzie prowadzona racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, która ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakość życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewniona będzie szeroko pojęta podstawowa infrastruktura techniczna, w tym ochrony środowiska, która przyczyni się do osiągnięcia długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego. W wyniku realizacji projektu spodziewane jest zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki. Podjęte działanie ma stymulować powstawanie nowych miejsc pracy oraz rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na tym terenie.
  Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budowę kanalizacji na obszarze ośmiu zlewni w m. Wieleń. Ogółem wykonanych będzie:
  •    14,32 km kanałów sanitarnych,
  •    7 szt. przepompowni ścieków,
  •    1 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kolektora przesyłowego ze zlikwidowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Międzyleskiej  w Wieleniu.

  Kanalizacja deszczowa realizowana będzie na obszarze zlewni, które pokrywają się ze zlewniami kanalizacji sanitarnej. Ogółem wykonanych będzie 13,12 km kanałów deszczowych oraz 10 szt. urządzeń do oczyszczania wód opadowych (9 separatorów lamelowych i 1 separator koalescencyjny).
  W wyniku realizacji projektu długość kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wieleń wzrośnie z obecnych 3,2 km do 17,52 km oraz powstanie 7 przepompowni ścieków. Po zakończeniu projektu do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podłączonych zostanie 2596 osób (kanalizacją objętych zostanie 97,8% mieszkańców Wielenia) oraz dodatkowo oczyszczonych będzie 66 129 m3 ścieków/rok.
  Inwestycja w oczyszczalnię ścieków miała miejsce w obrębie istniejącej już oczyszczalni na ul. Jaryńskiej. W wyniku realizacji inwestycji zwiększona została przepustowość oczyszczalni do 1000 m3/d ścieków [w skali wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców (RLM) – do 9000]. Koszt tej inwestycji wyniósł 13 210 250,67 PLN. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych, kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Banku Ochrony Środowiska.
  Planowana inwestycja ma charakter strategiczny z punktu widzenia zakładanego oddziaływania ponadregionalnego projektu kluczowego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wdrażanego pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”. Ponadregionalne oddziaływanie projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu wód w obszarze zlewni rzeki Noteć oraz poprawy warunków życia mieszkańców aglomeracji zlokalizowanych w północnej części województwa wielkopolskiego.  

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 77 897 762,94 PLN, a maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 68,77% kosztów kwalifikowalnych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007-2014.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 19 lipca 2010 r.

  Data publikacji: 17.06.2010 r. (aktualizacja: 20.07.2010 r.)
  Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13427688

  Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.