3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, jako projektu kluczowego.

  Celem głównym projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na obszarze województwa wielkopolskiego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym, poprzez usprawnienie systemu ratowniczego przeciwdziałającego zagrożeniom i likwidującego skutki katastrof naturalnych, pożarów oraz zdarzeń i awarii technologicznych. Organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 stawia ogromne wymogi przed regionalnym systemem ratowniczym, który musi przygotować się na skuteczne zwalczanie zagrożeń o niespotykanej dotychczas skali. Wymaga to rozbudowy systemu ratowniczego, tak aby odpowiadał wyzwaniom, jakie niesie ze sobą organizacja EURO 2012. Potrzeba realizacji projektu wynika również z przeprowadzonej w województwie analizy ryzyka oraz wniosków z dotychczasowych ćwiczeń zgrywających.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Projekt swoim zasięgiem będzie obejmował cały teren województwa wielkopolskiego.

  W ramach projektu przewiduje się m. in. budowę stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, rozbudowę systemów teleinformatycznych wspomagających analizowanie i prognozowanie zagrożeń, a także służących sprawnej wymianie informacji, zakup sprzętu. 

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 55 mln PLN, a maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 60% kosztów kwalifikowanych i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego może ulec zmianie.

  Przewidywany okres realizacji projektu to grudzień 2010 – czerwiec 2012.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia
  28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą Nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1.    Strategiczny charakter projektu
  2.    Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
  3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4.    Specyfika i innowacyjność projektu
  5.    Obszar i skala oddziaływania projektu
  6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną       

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu został zakończony.

  Data publikacji: 30.09.2010 r. (aktualizacja 5.11.2010. r)
  Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14803726

  Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.