3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP) przy Al. Marcinkowskiego 29 (Budynek A) w Poznaniu. Będzie ona polegała na odtworzeniu zabytkowej elewacji zewnętrznej budynku i elewacji wewnętrznej (od strony podwórza) oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Powierzchnia elewacji tynkowych wraz z elementami zdobień – gzymsami, obramieniami okien, płaskorzeźbami, fryzami, kartuszami itp. wynosi 2450 m2. Stolarka okienna i drzwiowa o łącznej powierzchni 420 m2 obejmuje 202 sztuk okien i 2 sztuki drzwi drewnianych. Powierzchnia wymiany instalacji centralnego ogrzewania: kubatura całego budynku – 10 488 m3 (4 kondygnacje, bez piwnic).

  Budynek jest gmachem głównym UAP, w którym oprócz sal dydaktycznych i auli mieści się siedziba Władz Uczelni. Jest to budynek pełniący zarówno funkcję dydaktyczną, jak i reprezentacyjną. Usytuowany w samym centrum Poznania, na Trakcie Królewsko-Cesarskim, tuż przy Starym Rynku, Muzeum Narodowym i Bibliotece Raczyńskich. W 1982 roku został wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych.Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest instytucją kultury, na terenie której realizowane są wydarzenia artystyczne i kulturalne; wystawy, pokazy i wykłady, na które zapraszani są wybitni twórcy polscy i zagraniczni, krajowi i regionalni politycy. Organizowane przez Uczelnię imprezy dostępne są dla wszystkich chętnych i zainteresowanych sztuką i kulturą. Poprzez swoje szeroko zakrojone działania artystyczne na rzecz miasta (m. in. udział w organizowaniu imienin ulicy św. Marcina, festiwalu Malta) Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu wpływa na rozwój kultury w Poznaniu i regionie.


  Zrealizowanie zaplanowanej rewitalizacji budynku w zasadniczy sposób wpłynie na funkcjonowanie UAP zarówno na terenie województwa wielkopolskiego, kraju, jak również na arenie międzynarodowej – zostanie odrestaurowany budynek z bogatą historią, pełniący znaczące role: gospodarczą, artystyczną i edukacyjną w rozwoju regionu wielkopolskiego. Niewątpliwie kultura jest jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego służącym budowie społeczeństwa innowacyjnego, kreatywnego i tolerancyjnego. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 4 300 000 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2011-2013.


  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1.    Strategiczny charakter projektu
  2.    Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4.    Specyfika i innowacyjność projektu
  5.    Obszar i skala oddziaływania projektu
  6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych. Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 14 listopada 2011 r.

  Data publikacji: 14.10.2011 r. 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego    
  Departament Polityki Regionalnej, Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13673268

  Odwiedza nas 344 gości oraz 0 użytkowników.