3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pt. „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia” jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju ludności. Wyznaczony cel jest ukierunkowany na zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, czego istotnym elementem jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, a także standardów wyposażenia w sprzęt medyczny. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej wymusza modernizowanie i przebudowę zakładów, a także wprowadzanie zmian organizacyjnych, w wyniku czego zwiększona zostanie efektywność działania, a także obniżone koszty funkcjonowania Zakładów.

  W związku ze złym stanem technicznym wyposażenia i sprzętu, w celu podniesienia jakości wykonywanych świadczeń medycznych, wyeliminowania stosowania szkodliwych dla środowiska i personelu substancji oraz powstawania odpadów niebezpiecznych, konieczny jest zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu.

  Projekt będzie realizowany przez Wojewódzkie Jednostki Ochrony Zdrowia, podlegającego Samorządowi Województwa Wielkopolskiego wskazane poniżej. Na wspomnianą operację składać się będą następujące zadania projektowe:

  • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu - modernizacja Zakładu Patomorfologii (przebudowa zakładu, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu), II etap;
  • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPZOZ w Śremie - zakup cyfrowego aparatu RTG diagnostycznego z infrastrukturą;
  • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - kompleksowa modernizacja oddziału psychiatrycznego Willa im. Mazurkiewicza;
  • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - prace budowlane w budynkach szpitala;
  • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - modernizacja pomieszczeń szpitala w Ludwikowie - Pawilon Chorych nr 1, Oddział Leczenia Gruźlicy;
  • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 1) - wymiana instalacji   klimatyzacyjnej dla Bloku Operacyjnego;
  • Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 2) - zakup urządzeń medycznych dla rozwoju nowoczesnej diagnostyki i terapii w obszarze ginekologiczno-położniczym.

  Realizacja projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia” umożliwi stworzenie optymalnych warunków do wykonywania świadczeń zdrowotnych, zapewnienie wysokiego standardu zabiegów oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego i funkcjonowania ww. Zakładów. Będzie to kolejny krok w celu dostosowania jednostek ochrony zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, obowiązujących przepisów technicznych i sanitarnych.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 31 511 000 PLN. Maksymalny przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 99% kosztów kwalifikowanych. Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR w przewidywanej kwocie około 13 500 000 PLN oraz środki budżetu państwa w przewidywanej kwocie około 16 039 890 mln PLN, zgodnie z zapisem art. 5 pkt 2) Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego, który wskazuje, że Minister Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się do przekazania na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego innych środków z budżetu państwa przeznaczonych m. in. na realizację projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2012 - 2014

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.
  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 30 stycznia 2012

  Data publikacji: 30.12.2011 r.  
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego     
  Departament Polityki Regionalnej, Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13833015

  Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.