Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, jako projektu kluczowego.

Projekt zostanie zrealizowany w kościele Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie stanowiącego część zespołu klasztornego OO. Franciszkanów Konwentualnych. Przedmiotowy projekt zakłada adaptację części kościoła (pomieszczenia nad zakrystią, prezbiterium) na cele biblioteczne.  Obecna Biblioteka Prowincji przeniesiona zostanie z części klasztornej do nowo zaadaptowanych pomieszczeń w kościele. Projekt zakłada również powstanie czytelni w części klasztornej, bezpośrednio przylegającej do planowanej biblioteki. Biblioteka zostanie wyposażona w odpowiednie meble (regały na książki) pozwalające na przetrzymywanie dużej ilości książek na stosunkowo niedużej przestrzeni.

Renowacja pomieszczeń kościoła będzie polegała m.in. na renowacji ścian zakrystii, wykonaniu drewnianej podłogi, zaopatrzeniu części zakrystii w instalację elektryczną, oświetleniową, wodno – kanalizacyjną, c.o., przeciwpożarową. Jedno z pomieszczeń bibliotecznych zostanie wydzielone na tzw. akwarium, ze szklanych ścian. W części klasztornej wydzielona zostanie czytelnia. Zostanie tam zlokalizowanych klika stanowisk czytelniczych, w tym 2 stanowiska komputerowe dostępne dla czytelników.

Biblioteka Prowincjonalna Ojców Franciszkanów w Gnieźnie to centralna biblioteka Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów), w której znajduje się 50 tys. woluminów oraz ponad 1000 starodruków. Biblioteka tworzy przestrzeń wiedzy zebranej i dostępnej w kolekcjach historycznych oraz najnowszych źródłach informacji. Ze względu na naukowy
i specjalistyczny charakter księgozbioru oferta czytelnicza biblioteki jest skierowana głównie do pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz wszystkich tych, którzy poszerzają swoją wiedzę z zakresu teologii, filozofii, literatury, literaturoznawstwa, nauk społecznych czy etnografii. Zaadaptowanie pomieszczeń kościoła na cele Biblioteki Prowincjonalnej Ojców Franciszkanów w Gnieźnie jest kontynuacją prac nad przystosowaniem oraz udostępnieniem usług bibliotecznych dla  mieszkańców Gniezna oraz całego Województwa Wielkopolskiego.

Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na uatrakcyjnienie regionu. Powstanie nowoczesna biblioteka naukowa, zlokalizowana w atrakcyjnym dla użytkowników miejscu jakim jest zaplecze zabytkowego kościoła i klasztoru. W ten sposób Gniezno oraz całe Województwo Wielkopolskie zyskają nową instytucję kulturalną i naukową, dającą dostęp do specjalistycznej literatury w tym również z możliwością studiowania zabytkowych starodruków. Biblioteka, ze względu na swoją oryginalność i efektowność wizualną może stać się również kolejnym punktem na mapie turystycznej Gniezna. Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie Wzgórza Lecha z Katedrą Gnieźnieńską – najważniejszego zabytku Gniezna i centralnego punktu licznych wycieczek turystycznych.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie.

Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 2 016 000,00 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2012 (maj) – 2013 (kwiecień).

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2.04.br.zakończyły się konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO -
"Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne " przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 "Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego"

Data publikacji: 02.03.2012 r. (Zmiana: 04.04.2012)
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego