3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.1 „Turystyka”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski.

  Wielka Pętla Wielkopolski łączy drogi wodne regionu Wielkopolski w wodny szlak turystyczny. Produkt Wielkiej Pętli Wielkopolski określony został w Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce jako rozwojowy i unikatowy w skali kraju. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta – Gopło. Szlak ten, liczący 690 km, przebiega przez następujące miejscowości województwa wielkopolskiego: Ślesin, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań, Oborniki, Wronki, Sieraków, Międzychód, Krzyż Wlkp., Wieleń, Drawsko, Czarnków, Ujście. Przebiega również przez teren województw lubuskiego i kujawsko – pomorskiego. Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących ją z drogami wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla jest skomunikowanaz zachodnią Europą a poprzez Kanał Bydgoski z Wisłą i innymi rzekami Drogi Wodnej E – 70 aż z Kaliningradem.

  Projekt promować będzie walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek. Wielka Pętla Wielkopolski, jako produkt turystyki wodnej, mogłaby stać się produktem konkurencyjnym dla turystyki kajakowej, a docelowo również motorowodnej. Będąc jednym z trzech sztandarowych form turystyki aktywnej w Wielkopolsce (obok turystyki rowerowej, kolejowej i konnej) powyższy projekt, stanowić może atrakcyjny punkt docelowy przyjazdowego ruchu turystycznego. Działania promocyjne obejmować będą w głównej części Wielką Pętlę Wielkopolski, w tym także produkty rozwijające wszelką aktywność fizyczną możliwą do uprawiania w zasięgu oddziaływania Wielkiej Pętli Wielkopolski tj. turystykę rowerową, turystykę pieszą, turystykę konną itp.

  Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na wzmocnienie wizerunku Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie i wzrost popytu na jego wiodące produkty turystyczne. Działania promocyjne obejmować będą także produkty obejmujące wszelką aktywność fizyczną możliwą do uprawiania wzdłuż osi Wielkiej Pętli Wielkopolski tj. turystykę rowerową, turystykę pieszą, turystykę konną itp. Skutkować to będzie zwiększeniem ruchu turystycznego na obszarach wokół Wielkiej Pętli Wielkopolski tj. wzrostem wykorzystania bazy noclegowej, gastronomicznej oraz wypożyczalni sprzętu wodnego, wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 6 789 283,58 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2012 (II kwartał) – 2014 (IV kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 11 lipca 2012 r.

  Data publikacji: 11.06.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15454688

  Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.